POLÍTICA DE PRIVACITAT

Recollida de dades i consentiment

En compliment de la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades personals que es sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitats de forma conscient i expressa per qualsevol mitjà, s’inclouran en un fitxer de dades personals, el responsable de les quals i titular és Centre d’Estudis Tècnics i Universitaris del Clot S.L, en endavant Cetuc.

Cetuc com a responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional respecte de les mateixes i en l’obligació de mantenir-les de manera confidencial i a contribuir a l’anonimat del usuari. Obligacions que subsistiran després de finalitzar les relacions amb el titular del fitxer o, si s’escau, amb el responsable del mateix.

Totes les dades de caràcter personal facilitades a Cetuc, seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i quedaran incorporades el fitxer «formulari contacte web», creat i mantingut sota la responsabilitat de Cetuc, els quals han estat registrats degudament a la Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals (AEPD). Així mateix, les dades es guardaran de forma encriptada amb usuari i contrasenya a les respectives llistes de mailchimp i podio crm.

Cetuc no es responsabilitzà del tractament de les dades personals de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Utilitzem un xat a temps real on l’usuari pot de manera voluntària cedir les seves dades personals. Un cop iniciat el xat per part de l’usuari, entenem que l’usuari web està cedint a Cetuc dades de caràcer personal de manera immediata com ara la seva direcció IP i la seva ubicació.

La conversació es registre de manera segura a la nostra base de dades en la carpeta «usuaris web xat».

El xat ha estat proporcionat segons la legislació i política de privacitat vigent a través del widget jivochat, en el què apareix implícitament les credencials del programador web .

En cap cas, cedirem la informació de caràcter personal a tercers ni per aquest ni per a qualsevol apicació, plugin o widget instalat en aquesta web.

Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessaries per a la finalitat amb la qual es recullen. Mai seran utilitzades amb una finalitat diferent a aquella per la qual han estat cedides, i en cap cas l’usuari està obligat a facilitar-nos-les.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari. Per a això l’usuari haurà de completar-los amb dades veritables, exactes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que ocasioni a Cetuc o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o que continguin dades de tercers.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les seves dades personals segons les finalitats esmentades en la nostra política de privacitat i en l’avís legal un cop hagi fet clic al botó d’acció que apareix al final de cada formulari.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l’usuari mitjançant la recepció de diversos formularis que s’envien i s’emmagatzemen de forma segura amb un certificat d’encriptació digital.

 

Les dades de caràcter personal es poden obtenir per mitjà de plataformes externes com ara Facebook i Linkedin o google adwords, en els què s’ha acceptat prèviament la política de privacitat de aicat.barcelona en l’ús propi i intern de l’empresa com es menciona tant a la pàgina de «política de privacitat» com a «l’avís legal» d’aquest web.

 

En els formularis en els què l’usuari ha de realitzar una subscripció, el formulari està protegit contra spam per mitjà del widget captcha o bé per la confirmació del correu electrònic per part de l’usuari, mantenint d’aquesta manera la veracitat de les dades de forma encriptada vingui directe o indirectament d’un enllaç extern.

Aquestes dades s’inclouran automàticament a una llista de mailchimp i en el nostre “crm podio”, amb les següents finalitats:

  1. Gestió administrativa, execució, desenvolupament de tota l’activitat docent i institucional pròpia de Cetuc.
  1. Comercial: quan la persona interessada envia les seves dades personals o correu electrònic a Cetuc, autoritza expressament la utilització de les seves dades a efecte de comunicacions periòdiques comercials per qualsevol de les vies facilitades per l’usuari.
  2. Considerem que si en el termini de trenta dies des de la recepció de les seves dades personals, l’interessat/da no manifestés la negativa expressa al seu tractament en les condicions anteriorment esmentades, consentirà l’ús de les seves dades i el tractament de les accions esmentades anteriorment.

Cetuc es reserva el dret de decidir la incorporació o destrucció de les dades dels interessats/des en els seus fitxers.

Dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals de l’usuari

Els interessats/des tenen dret de manera gratuïta a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se a la informació que els concerneix que es trobi recollida en els fitxers de Cetuc, en els termes establerts per la legislació vigent, enviant un correu electrònic a cetuc@cetuc.cat indicant, dni, nom i cognoms del interessat/da.

 

En campanyes concretes de e-mail marqueting, l’usuari pot donar-se de baixa de la subscripció directament fent clic al enllaç «baixa» o «baja» en els correus, notificacions comercials enviades a l’usuari.

 

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació. En cas contrari, no respondrem de la veracitat de les mateixes.

 

Odiem el ‘spam’ per això acotem i restrigim el màxim la nostra política de privacitat, en virtut de mantenir en secret les dades personals cedides pels usuaris davant de tercers.

Cessió de dades

Informem que les dades són tractades confidencialment i utilitzades exclusivament en l’àmbit intern de les empreses esmentades i per a les finalitats indicades, de manera que no els cedim ni les comuniquem a cap tercer, tret que l’usuari ens ho autoritzi expressament i en els casos previstos legalment.

Cetuc es compromet a tractar les dades facilitades pels usuaris de forma anònima i confidencial i impedir l’accés a tercers.

Obrir xat
1
Tens cap dubte?
Aicat Barcelona
Hola,
tens cap dubte?