AVÍS LEGAL

Aquesta plana web és un avís d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-ho atentament, ja que el fet d’accedir a ella implica que l’usuari ha llegit i accepta, les condicions que segueixen a continuació:

Informació general

 

Denominació social: Col·lectiu Aicat Barcelona SL

CIF: B67280248

Inscrita al Registre Mercantil tom 46632 Foli 206 full B-526078 inscripció primera. 

Domicili social: Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 34, 08025 Barcelona

Adreça electrònica: hola@aicat.barcelona

Telèfon: 930 275 603

 

Dominis registrats:

www.aicat.barcelona

www.aicatbarcelona.com

www.aicatgirona.com

www.aicatlleida.com

www.aicatarragona.com

 

Condicions d’ús de la pàgina web

L’accés a la pàgina web per part de l’usuari és gratuït. No obstant, està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les condicions generals d’ús vigents en aquest moment. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal, així com d’operar en ell.

Per això, si l’usuari no està d’acord amb les consideracions detallades en aquest avís legal preguem que no faci ús d’aquest lloc web, ja que qualsevol ús que en faci suposarà l’acceptació dels termes legals que es descriuen. L’usuari, per tant, ha d’acceptar de forma expressa, fent clic en el botó ‘acceptar’ de la finestra emergent que li apareix el primer cop que accedeix el portal web, donant el seu consentiment i acceptació de l’avís legal i la política de privacitat.

El Col·lectiu Aicat Barcelona, en el marc de la seva activitat, facilita diferents continguts a la disposició dels usuaris a fi que puguin fer un ús racional  i atendre les seves necessitats d’informació amb una finalitat docent, acadèmica, científica o similar. Així doncs, queda expressament prohibit als usuaris utilitzar-los amb finalitats diferents pels quals van ser creats.

Aicat Barcelona és una marca comercial registrada a l’Agència Espanyola de Patents i Marques inscrita el maig del 2018 i amb número de registre N0384882 , la seva finalitat és assessorar els usuaris dels cursos i seminaris disponibles en matèria immobiliària així com dels seus serveis de caràcter privat als usuaris com ara l’ adhesió al Col·lectiu. En cap cas s’ha de confondre amb altres finalitats que no siguin expressament mencionades en aquest avís legal.

L’usuari accepta accedir a la nostra pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i, si s’escau, les condicions específiques d’ús que siguin aplicables. L’accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari que respondrà, en tot cas, dels danys i perjudicis que pogués causar.

Les imatges principals del web tenen llicència estàndard, i han estat adquirides a través del web shutrerstock.com on s’ha abonat l’import corresponent segons les exigències dels drets d’autor establerts el web mencionat.

Existeixen determinats serveis de caràcter restringit, especialment per a la matriculació en els nostres cursos, alguns d’ells per mitjà de la nostre botiga electrònica, de pagament per mitjà de targeta bancària, paypal o per a l’accés al Campus Virtual que, en el cas de ser demandats, necessiten d’una subscripció prèvia o de l’emplenament de determinats formularis. Tot el relatiu a aquests serveis i accessos quedarà subjecte a les condicions particulars que estableixi el Col·lectiu Aicat Barcelona a través del web www.aicat.barcelona.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts ofertats en aquesta pàgina web per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Aquesta pàgina web conté enllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers, alienes a la nostra organització. Així doncs, El Col·lectiu Aicat Barcelona no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin a les pàgines web esmentades, ni la seva veracitat o actualització. En conseqüència, el Col·lectiu Aicat Barcelona queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tot tipus que puguin derivar-se de la utilització de pàgines web alienes a la seva.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El Col·lectiu Aicat Barcelona és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquesta pàgina web (incloent, a títol merament enunciatiu, tots els elements que configuren l’aparença visual, la imatge gràfica, marques, logotips, noms comercials, noms de domini, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, el disseny de la interfície tecnològica i els codis font de les pàgines web independentment del suport en què es trobin.

Es prohibeix expressament la realització de framings o de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts d’aquest lloc web.

L’accés al lloc web no implica la concessió de cap tipus de llicència sobre el mateix o els seus continguts, quedant prohibida la realització de cap negoci jurídic sobre els mateixos.

El Col·lectiu Aicat Barcelona no assumirà cap responsabilitat que pugui derivar-se de qualsevol alteració o manipulació d’aquesta pàgina web per part de tercers.

Limitació de la responsabilitat

El Col·lectiu Aicat Barcelona ha adoptat les mesures de seguretat que permet l’estat actual de la tecnologia. No obstant això, no pot garantir l’absència absoluta de virus o elements lesius i, en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.

El Col·lectiu Aicat Barcelona no assumeix cap responsabilitat derivada, o que pugui derivar-se, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

El Col·lectiu Aicat Barcelona realitzarà tots els esforços possibles per mantenir el present lloc web actualitzat, no obstant això malgrat haver pres totes les precaucions necessàries per proporcionar informacions actuals i exactes, no podem garantir l’actualització de tota la informació facilitada ni la falta d’errors o omissions.

Les opinions aparegudes en les publicacions, revistes i articles accessibles des del lloc web pertanyen als seus respectius autors. Per això El Col·lectiu Aicat Barcelona no assumeix cap responsabilitat per la informació i els continguts de tot tipus accessibles des del lloc web que hagin estat facilitats per tercers i, especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus vinculats als mateixos. Tampoc respondrà per l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que els siguin aplicables.

El Col·lectiu Aicat Barcelona es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

Condicions de Venda

Les condicions generals tenen per objecte regularment les condicions aplicables als processos de contractació realitzats pels usuaris «Client» dels cursos o serveis ofertats per part del Col·lectiu Aicat Barcelona a través de la seva pàgina web.

Aquestes condicions es mantindran en vigor i seran vigents durant tot el temps en què siguin accessibles a través del lloc web. El Col·lectiu Aicat Barcelona es reserva el dret de modificar, sense previ avís, les condicions generals, així com qualsevol dels textos legals que es troba en aquesta pàgina web. En tot cas, l’accés al web després de la seva modificació, inclusió i / o substitució, implica l’acceptació de les condicions esmentades per part de l’usuari.

El client es troba subjecte a les condicions generals vigents en cada un dels moments de realització de la contractació corresponent, sense que sigui possible la contractació del servei sense la prèvia acceptació expressa de les condicions generals de contractació.

En el web podrà adquirir productes o serveis reflectits en cada pàgina de venda. Per procedir al pagament, el client té a la seva disposició els següents mitjans: 

Visa / Mastercard / American Express / Paypal; l’usuari haurà de proporcionar el nom del titular de la targeta, el número de la targeta, la data de caducitat i el CVC.

Tota la informació serà tramitada a través d’una passarel·la de pagaments externa al Col·lectiu Aicat Barcelona denominada Stripe, si vol obtenir més informació visiti la seva pàgina web https://stripe.com/es o a través de Paypal, podent obtenir tota la informació a https://www.paypal.com/es/home

Per a procedir al pagament, serà redirigit a un “carro de compra online” on se li sol·licitaran de nou les dades necessàries a través de plataformes de tercers com ara WooCommerce o Thrivecart.

Un cop proporcionades les dades a les respectives plataformes de «check out» el «client» haurà d’escollir un dels mètodes de pagament i acceptar «términos y condiciones» i la política de privacitat en cada producte o servei contractat.

Protecció de Dades

Arran de la nova Llei Europea de Protecció de Dades, s’ha procedit a actualitzar tota la pàgina web d’acord amb les directrius i procediments establerts a La Lley Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016.

Tota la informació referent a aquesta nova normativa la trobareu a la nostra política de privacitat.

Jurisdicció aplicable

Aquestes condicions es regeixen exclusivament per la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Menors d’edat

www.aicat.barcelona dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors de 16 anys com diu el nou reglament no estan autoritzats a enviar-nos les seves dades personals i per tant tampoc estan autoritzats a utilitzår els nostres serveis. Informem que si es dongués aquesta circumstància, el Col·lectiu Aicat Barcelona no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin derivar de l’incompliment de l’avís que en aquesta clàusula s’hi estableix.

Modificació d’aquesta política de confidencialitat

Aquestes condicions generals d’ús han estat establertes amb data 3 d’abril del 2017 i amb actualització posterior a les sol·licituds comunicades a data 2 de gener del 2024 pels canvis establerts a la nova Llei Europea de Protecció de Dades. Es recomana comprovar la data d’actualització cada vegada que l’usuari es connecta a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que li afecti.

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?