agents de la propietat immobiliaria

Presentació

Per a poder exercir com agent immobiliari a Catalunya cal que disposis d’un número de registre o llicència concedida per la Secretaria de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya – Registre d’Agents Immobiliaris. 

L’adhesió al Col·lectiu Aicat Barcelona és voluntari, sent requisit indispensable la presentació de la següent documentació:

Requisits d’accés al Col·lectiu com a adherit

1. Formulari d’adhesió degudament omplert i signat en cada full

2. DNI 

3. Currículum vitae

4.- Una fotografia digitalitzada (format jpg, png)

5.- Compulsa de la titulació universitària relacionada en economia, dret o arquitectura o compulsa del títol oficial d’agent immobiliari de Catalunya expedit per algún dels centres homologats per la Generalitat de Catalunya.

 

Número de regsitre AICAT

Per a poder exercir com agent immobiliari a Catalunya cal que disposis d’un número de registre o llicència concedida per la Secretaria de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya – Registre d’Agents Immobiliaris.

Per què el Col·lectiu Aicat Barcelona realitzi la tramitació del teu número de registre cal que estiguis adherit al Col·lectiu prèviament. El Col·lectiu s’encarregarà de fer la gestió i la tramitació de les assegurances obligatòries de responsabilitat civil i de caució de les cobertures mínimes per exercir l’activitat a Catalunya, també es podrien ampliar les cobertures per estar cobert en tot el territori espanyol i de la gestió i tramitació del teu número de registre a la Generalitat de Catalunya.

 

A continuació, especifiquem tots els serveis inclosos en les diferents modalitats d’adhesió:

PROCÉS D’ADMISSIÓ

Per adherit-te al Col·lectiu cal primerament que compleixis tots els requisits d’accés. Per formalitzar l’adhesió cal enviar per correu electrònic o lliurar presencialment a la secretaria del Col·lectiu, una còpia del DNI o NIE, formulari d’adhesió degudament omplert i sigant i una fotografia digital.

Cal que estiguis prèviament registrat per iniciar el procés d’adhesió.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t la fitxa amb les tarifes de la modalitat bàsica i professional com a adherit al Col·lectiu Aicat Barcelona

 

Informació per a l’adhesió al Col·lectiu Aicat Barcelona:

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaría: De dilluns a divendres de 9’00 a 14’00 i de 15’00 a 19’00

930.275.603

 

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?