Curso broker financiero
CURS DE BROKER FINANCER IMMOBILIARI

CURS SUPERIOR EN BROKER FIANANCER IMMOBILIARI

 

Presentació

El curs superior en broker financer immobiliari facilita els coneixements teòrics i pràctics per exercir com a broker financer immobiliari.

En aquest curs s’estudien tots els mètodes de valoracions d’inversions immobiliàries així com la normativa actual d’aplicació.

Així mateix s’analitza la viabilitat d’una empresa per mitjà del anàlisi del seu balanç de situació i el seu compte de pèrdues i guanys. Estudiarem els indicadors econòmics coma ara el ROA i el fons de maniobra per a valorar tot tipus d’inversions i coneixerem més a fons l’aplicació fiscal d’aquestes operacions.

Destinataris

El curs de broker financer immobilairi va dirigit especialment a aquells professionals del sector immobiliari que han de certificar els coneixements i aptituds en formació en broker financer immobiliari, per a poder oferir assessorament econòmic i financer als seus clients.

Modalitats

Presencial

Streaming (Nou)

Semi presencial

Online

Programa

Mòdul 1. Dret immobiliari

Mòdul 2. Dret de la propietat

Mòdul 3. Dret de la propietat horitzontal

Mòdul 4. Dret hipotecari

Mòdul 5. Gestió fiscal immobiliària

Mòdul 6. Inversions immobiliàries

Mòdul 7. Introducció a la comptabilitat

Mòdul 8. Comptabilitat pel sector immobiliari

Mòdul 9. Anàlisi d’estats comptables i financers

Mòdul 10. Mercats financers

 

Titulació

Titulació en Broker financer immobiliari expedida per l’Escola de Negocis ISET Business School i homologada pel Col·lectiu Aicat Barcelona.

MATRÍCULA ONLINE

La matrícula es realitza a través del sistema telemàtic o bé, presencialment a la Secretaria del centre. Per formalitzar la matrícula cal enviar per correu electrònic o lliurar presencialment a la secretaria del centre, una còpia del DNI o NIE y el contracte de formació degudament emplenat i signat.

Cal reservar plaça prèviament abans de formalitzar la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del curs en broker financer immobiliari

 

Informació i admissions del curs de broker financer immobiliari:

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaria: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h

930 275 603

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?