Master dirección de agencias inmobiliarias (DAI)

 

 

MÀSTER DAI

MÀSTER EN DIRECCIÓ D’AGÈNCIES IMMOBILIÀRIES (DAI)

Presentació

El màster en direcció d’agències  immobiliàries (DAI) capacita l’alumne per a desenvolupar una visió empresarial i estratègica per a dirigir una agència immobiliària.

Destinataris

El curs en direcció d’agències immobiliàries va dirigit especialment a aquells professionals del sector immobiliari que vulguin emprendre un projecte immobiliari per compte propi.

Sortides professionals

Direcció d’una agència immobiliari per compte propi o accedir a la Incubadora del Col·lectiu per tal de capitar-se professionalment per a exercir la professió de la mà dels nostres consultors i especialistes.

Requisits d’accés

Acreditar estudis relacionats en el sector immobiliari o bé un mínim de 2 anys d’experiència en el sector.

Modalitat

Semi presencial

Streaming (Nou)

Online (tutoritzat)

Programa

El màster en direcció d’agències immobiliàries consta de  tres blocs. Bloc I. Gestió Immobiliària, Bloc II. Gestió fiscal immobiliària i Bloc III. Direcció d’agències immobiliàries.

Bloc I. Gestió d’agències immobiliàries

Mòdul 1. Màrqueting immobiliari

Mòdul 2. Dret immobiliari

Mòdul 3. Valoracions immobiliàries

Mòdul 4. Dret de la propietat

Mòdul 5. Dret hipotecari

Mòdul 6. Dret urbanístic i de l’habitatge

Mòdul 7. Llei de la propietat horitzontal

Mòdul 8. Legislació d’arrendaments urbans i rústics

Mòdul 9. Fiscalitat Immobiliària

Mòdul 10. Dret professional immobiliari, activitat professional, Codi deontològic professional. El registre d’agents immobiliaris de Catalunya

Bloc II. Gestió fiscal immobiliària

Mòdul 1. Introducció a el dret tributari

Mòdul 2. Impost sobre el valor afegit (iva) I

Mòdul 3. Impost sobre el valor afegit (iva) II

Mòdul 4. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) I

Mòdul 5. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) II

Mòdul 6. Impostos locals

Mòdul 7. Impost sobre beneficis

Bloc III. Direcció d’agències immobiliàries

Mòdul 1. Introducció a la comptabilitat. el mètode comptable

Mòdul 2. Desenvolupament de el cicle comptable

Mòdul 3.Normalització comptable a espanya: el pla general de comptabilitat i els seus adaptacions sectorials

Mòdul 4. Despeses i ingressos: imputació temporal

Mòdul 5. Comptabilització l’impost sobre el valor afegit (iva)

Mòdul 6. Immobilitzat

Mòdul 7. Existències

Mòdul 8. Operacions específiques d’empreses constructores i immobiliàries

Mòdul 9. Actius financers

Mòdul 10. Operacions financeres

Mòdul 11. Passius financers

Mòdul 12. Patrimoni net

Mòdul 13. Unió temporal d’empreses

Mòdul 14. Comptes anuals

Inici de les classes presencials

Les classes presencials i en streaming es realitzen de forma setmanal i segons el calendari en vigor.

Titulació

Títol de Màster en Direcció d’Agències Immobiliàries homologat pel Col·lectiu Aicat Barcelona i expedida per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School.

Títol oficial d’agent immobiliari de Catalunya (AICAT) homologat per la Secretaria de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i el Col·lectiu Aicat Barcelona i expedida per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School de Barcelona

Titulació reconeguda per:

agents de la propietat immobiliaria

Titulació impartida per:

aicat

MATRÍCULA ONLINE

La matrícula es realitza a través del sistema telemàtic o bé, presencialment a la Secretaria del centre. Per formalitzar la matrícula cal enviar per correu electrònic o lliurar presencialment a la secretaria del centre, una còpia del DNI o NIE y el contracte de formació degudament emplenat i signat.

Cal reservar plaça prèviament abans de formalitzar la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del Màster en Direcció d’Agències Immobiliàries (DAI)

 

 

 

Informació i admissions del Màster en Direcció d’Agències Immobiliàries (DAI):

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaría: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h

930 275 603

 

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?