Curso Oficial Perito Judicial Inmobiliario

PÈRIT JUDICIAL IMMOBILIARI

CURS SUPERIOR DE PÈRIT JUDICIAL IMMOBILIARI

Presentació

El Curs de pèrit judicial immobiliari és un curs superior homologat pel Col·lectiu i impartit per l’Escola de Negocis ISET Business School Barcelona que et permet poder registrar-te al Registre de pèrits judicials immobiliaris del Col·lectiu Aicat Barcelona per poder exercir com a pèrit judicial als jutjats i tribunals, d’acord amb els articles 340 i 341 de la LEC i la instrucció 5/2001, de 19 de desembre, del Consell General del Poder Judicial, i l’Acord del Ple del Consell General del Poder Judicial, de 28 de desembre de 2010, sobre la remissió i la validesa de les llistes de pèrits judicials remeses als jutjats i tribunals pels col·lectius i col·legis professionals publicats en el BOE.

Destinataris

El Curs de pèrit judicial immobiliari s’adreça a tots aquells professionals del sector immobiliari que vulguin exercir com a pèrits judicials immobiliaris a Catalunya. 

Aquest programa et proporcionarà els coneixements i les habilitats imprescindibles per poder registrar-te al Registre de pèrits judicials immobiliaris del Col·lectiu Aicat Barcelona. Amb aquesta certificació, estaràs preparat per exercir com a pèrit judicial als jutjats i tribunals.

A través d’aquest curs, desenvoluparàs un coneixement profund sobre l’avaluació immobiliària, l’elaboració d’informes pericials i les normatives jurídiques pertinents. Seràs capaç de presentar-te com a pèrit judicial immobiliari expert davant dels tribunals i oferir els teus serveis amb una base sòlida i reconeguda. Aquesta formació et capacitarà per exercir amb confiança i autoritat en el camp de la justícia i el sector immobiliari.

Registre de pèrits judicials immobiliaris

El número de registre de pèrit judicial immobiliari és un número de registre concedit pel Col·lectiu Aicat Barcelona que acredita estar en disposició per exercir com a pèrit judicial immobiliari a Catalunya i permet inscriure’s als jutjats i tribunals. És recomanable que totes aquelles persones que exerceixin com a pèrits judicials immobiliaris a Catalunya estiguin registrades degudament en aquest registre per tal d’acreditar la formació i solvència davant dels consumidors.

Per obtenir aquest número de registre, cal disposar de la formació superior com a pèrit judicial immobiliari. Així doncs, les persones que no disposin de la titulació universitàriarelacionada amb economia, dret o arquitectura, han de cursar el Curs superior de pèrit judicial immobiliari en algun dels centres homologats pel Col·lectiu.

També cal presentar, obligatòriament, les pòlisses de les assegurances de responsabilitat civil i de caució per tal de poder tramitar la sol·licitud del número de registre pèrit judicial immobiliari. L’usuari pot sol·licitar les assegurances unilateralment a una companyia asseguradora, però com que actua a títol personal, el cost de les pòlisses pot ser molt elevat.

Modalitats

Semipresencial 

Streaming (Nou)

Online

Programa

Bloc 1. Aspectes jurídics i econòmics immobiliaris

Els alumnes que acreditin formació universitària relacionada en dret, economia o arquitectura o que hagin realitzat el Curs oficial d’agent immobiliari (AICAT) en algun dels centres homologats tindran aquest bloc convalidat.

Mòdul 1. Gestió immobiliària

Mòdul 2. Dret immobiliari

Mòdul 3. Gestió fiscal immobiliària

Mòdul 4. Valoracions immobiliàries

Bloc 2. El pèrit judicial immobiliari

Mòdul 5. Peritacions i taxacions immobiliàries

Mòdul 6. Normativa bàsica nacional

Mòdul 7. Les proves judicial i extrajudicials

Mòdul 8. Els pèrits

Mòdul 9. El reconeixement pericial

Mòdul 10. Legislació referent al exercici de la professió en els Tribunals

Mòdul 11. La responsabilitat

Mòdul 12. Elaboració del dictamen pericial

Mòdul 13. Valoració de la prova pericial

Mòdul 14. Peritacions

Mòdul 15. Elaboració d’informes i certificats de taxació

Mòdul 16. El Registre de pèrits judicials immobiliaris (RPJI)

Titulació

Titulació homologada pel Col·lectiu Aicat Barcelona i expedida per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School de Barcelona que et permet inscriure’t al Registre de pèrits judicials del Col·lectiu Aicat Barcelona i li acredita per exercir en els Jutjats i Tribunals, d’acord amb els articles 340 i 341 de la LEC i la instrucció 5/2001 del 19 de desembre del Consell General del Poder Judicial i l’acord del Ple del Consell General del Poder Judicial del 28 de desembre del 2010 sobte la remissió i la validesa de les llistes de pèrits judicials remeses als Jutjats i Tribunals pels col·lectius i col·legis professionals publicats en el BOE.

MATRÍCULA ONLINE

La matrícula es realitza a través del sistema telemàtic o bé, presencialment a la Secretaria del centre. Per formalitzar la matrícula cal enviar per correu electrònic o lliurar presencialment a la secretaria del centre, una còpia del DNI o NIE y el contracte de formació degudament emplenat i signat.

Cal reservar plaça prèviament abans de formalitzar la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del curs superior de pèrit judicial immobiliari.

tarifas curso oficial perito judicial inmobiliario

Informació i admissions del Curs superior de pèrit judicial immobiliari:

admissions@aicat.barcelona

 

Horari de la Secretaria: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.

930 275 603

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?