Curso gestion de hipotecas

 

 

CURS EN GESTIÓ D’HIPOTEQUES

 

 

 

Presentació 

Curs en gestió d’hipoteques capacita l’alumne per a analitzar els diferents tipus de finançament de hipoteques i poder assessorar als seus clients de quines son les millors opcions de les que disposa. Inclou l’actualització a la Nova Llei hipotecària i tots els aspectes jurídics d’aplicació.

Destinataris

El curs de gestió d’hipoteques va dirigit especialment a aquells professionals del           sector immobiliari que vulguin adquirir coneixements per executar una bona gestió hipotecària i d’assessorament financer als seus clients.

Sortides professionals

Assessor en models de finançament externs i especialista en hipoteques i la Nova Llei hipotecària

Requisits d’accés

Acreditar estudis relacionats en el sector immobiliari o bé un mínim de 2 anys d’experiència en el sector.

Modalitat

Presencial intensiu

Online (tutoritzat)

Streaming intensiu

Programa

El programa consta de dos blocs, el bloc I. Dret hipotecari i el bloc II. La Nova Llei Hipotecària

 

Bloc I. El dret hipotecari

Introducció al dret hipotecari

Dret hipotecari

Els drets reals de garantía. La hipoteca

Bloc II. La Nova Llei hipotecària

Condicions generals de contractació

El valor de la transparència a la contractació hipotecària

Aspectes generals de Llei 5/2019 del 15 de març reguladora dels contractes de crèdit immobiliari

Els serveis de intermediació financera

Les normes per a la protecció del prestatari

El règim jurídic de la intermediació de crèdit immobiliari

El règim sancionador aplicable als intermediaris fianancers

La execució hipotecària

Les clàusules terra i les despeses derivades del préstec hipotecari

Titulació

Títol en gestió d’hipoteques homologat pel Col·lectiu Aicat Barcelona i expedida per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School.

Titulació homologada per:

 

agents de la propietat immobiliaria

Titulació impartida per:

aicat

MATRÍCULA ONLINE

La matrícula es realitza a través del sistema telemàtic o bé, presencialment a la Secretaria del centre. Per formalitzar la matrícula cal enviar per correu electrònic o lliurar presencialment a la secretaria del centre, una còpia del DNI o NIE y el contracte de formació degudament emplenat i signat.

Cal reservar plaça prèviament abans de formalitzar la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del curs en gestió d’hipoteques:

Consulta també els nostres màsters en:

Curs en dret immobiliari

Curs en gestió de vendes i lloguers

Postgrau en inversions financeres i immobiliàries

 

 

 

Informació pel curs en gestió d’hipoteques:

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaría: De dilluns a divendres de 9’00 a 14’00 i de 15’00 a 19’00

930.275.603

 

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?