Curso experto en urbanismo

 

 

CURS EXPERT EN URBANISME

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN URBANISME

Presentació

El curs d’especialització expert en urbanisme, s’estudia la classificació del sòl municipal i com portar a terme un pla de desenvolupament urbà. L’urbanisme, entès com l’organització i construcció de diferents tipus de edificacions en espai urbà. Legislació estatal i autonòmica. Principis generals del dret urbanístic.

El curs d’especialització expert en urbanisme està expedit per l’Escola de Negocis ISET Business School de Barcelona i homologat pel Col·lectiu Aicat Barcelona. El curs facilita els coneixements teòrics i pràctics per exercir com a expert en valoracions de bens immobles.

Destinataris

El curs d’especialització expert en lloguers va dirigit especialment a aquells professionals del sector immobiliari que volen especialitzar-se en el sector. Així mateix, també va dirigit a aquells professionals que vulguin ampliar coneixements i vulguin aprofundir en matèria immobiliària.

Modalitats

Presencial

Streaming* (Nou)

Online

*La modalitat en streaming disposa dels continguts digitals online i accés a les master class que es realitzen en directe (streaming) segons el calendari en vigor.

Programa

El curs consta d’un total de 90 hores, repartides en 9 mòduls:

 

Mòdul 1. Introducció al dret urbanístic

Mòdul 2. Llei del sòl. Real Decreto Legislativo 7/2015

Mòdul 3. Ley de Urbanismo de Cataluña: Decreto Legislativo 1/ 2010 de 3 de agosto

Mòdul 4. Licencias Urbanísticas / Declaraciones Responsables / Comunicaciones

Mòdul 5. Expropiación Forzosa: Ley de 16 de diciembre de 1954

Mòdul 6. Ley 18/2007, del derecho a la vivienda en Cataluña

Mòdul 7. Ley 18/2007, del derecho a la vivienda en Cataluña

Mòdul 8. Plan Estatal de Vivienda (Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo)

Mòdul 9. Casos pràctics i d’aplicació

 

Inici de les classes presencials i en streaming

Les classes presencials es realitzen segons el calendari en vigor. Accedeixi a la primera master class en streaming de forma totalment gratuïta seleccionant la master class “Introducció al Dret immobiliari” del calendari.

 

Calendari i horaris de les master class

Les master class es realitzen els divendres de 9 a 12 h i de 15 a 18 h o els dissabtes de 9 a 12 h. Cada master class té una duració de 45 minuts. Les master class del curs es realitzen de forma periòdica i contínua cada tres setmanes.

Un cop s’hagi matriculat al curs en modalitat presencial o en streaming, podrà accedir al calendari de les master class del calendari en vigor i podrà obtenir l’accés a les sessions.

 

Llengua vehicular 

La llengua vehicular de les classes presencials és el castellà

Els apunts i els continguts del curs estan en castellà

Avaluació

La avaluació del curs varia en funció de la modalitat. En la modalitat presencial la avaluació és contínua, és a dir, es realitzen treballs, entregues i exercicis a classe i els professors avaluen la progressió de cada alumne mitjançant un seguiment individual per a cada mòdul.

En la modalitat online, l’alumne a de validar cadascuna de les 8 validacions amb una puntuació igual o superior al 60%. Un cop validades les 8 validacions, l’alumne ha de sol·licitar dia i hora per a la realització presencial del examen final què consisteix en un examen pràctic d’aplicació de tots els continguts estudiats en les 8 validacions realitzades.

Titulació

Títol d’expert en urbanisme homologat pel Col·lectiu Aicat Barcelona i expedida per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School.

Aquest títol reconeix la convalidació amb programes superiors impartits per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School de Barcelona.

Titulació homologada per:

agents de la propietat immobiliaria

Titulació impartida per:

aicat

COMUNITAT AICAT 

Curs bonificat per a tota la Comunitat del Col·lectiu Aicat Barcelona.

Bonificacions de fins al 100% per a subscriptors i adherits al Col·lectiu.

Forma part de la Comunitat AICAT i bonifica’t aquest curs.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del curs expert en urbanisme.

C@@

Consulta també els cursos d’especialització en:

Curs d’ expert en gestió de lloguers

Curs d’expert en la Llei Hipotecària

 

Informació i admissions del Curs d’expert en urbanisme:

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaria: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.

930 275 603

 

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?