Guia de Pla d’Empresa

En la Guia de Pla d’Empresa s’explica com s’ha de fer un pla d’empresa amb la finalitat d’organitzar un negoci i considerar la seva viabilitat. El pla d’empresa també és útil per a conèixer a fons el negoci abans d’iniciar l’activitat i així dissenyar una estratègia apropiada i un pla d’acció eficaç.

Aquest document serveix com a carta de presentació davant entitats públiques o privades. Això pren especial rellevància quan s’ha de sol·licitar finançament o ajuts. També resulta útil quan es busquen socis.

El pla d’empresa és un document que canvia constantment. Hem de transformar el pla d’empresa i adaptar-ho en funció dels obstacles i les oportunitats que ens trobem.

La Guia de Pla d’Empresa conté diferents seccions que corresponen als apartats que han d’aparèixer en el pla d’empresa.

Seccions de la Guia de Pla d’Empresa

En primer lloc, el pla d’empresa ha d’incloure el resum executiu, una anàlisi dels aspectes principals del projecte. Aquesta anàlisi ha de ser atractiva i breu. A més, el resum executiu ha d’estar degudament argumentat i redactat de manera clara i concisa.

A continuació, presentem a l’equip emprenedor. En aquest apartat expliquem qui són les persones que duran a terme el projecte empresarial. Podem incloure algunes dades personals, la seva experiència professional, els seus coneixements i les seves motivacions.

En el tercer apartat de la Guia de Pla d’Empresa hem d’afegir una descripció de l’activitat. Es tracta d’indicar de manera clara l’activitat que realitza l’empresa, quin és el seu sector, els aspectes que la diferencien de les empreses competidores i altres dades que ajudin a caracteritzar l’empresa i conèixer el negoci.

Després afegim una anàlisi de mercat. En aquesta anàlisi hem de detallar els aspectes generals del sector i les característiques del mercat. També hem d’incloure una anàlisi de la competència.

El següent apartat és el de màrqueting i comercialització. En aquest apartat s’indica quina és l’estratègia de comunicació que seguirà l’empresa per a dirigir-se al públic objectiu. També s’indica quina serà l’estratègia de preus i quins seran els canals de distribució.

A continuació, trobem l’apartat de recursos tècnics i l’apartat de recursos humans. En l’apartat de recursos tècnics expliquem quines instal·lacions, infraestructures i tecnologies seran necessàries per a dur a terme l’activitat, així com el procés de producció o de prestació del servei. En l’apartat de recursos humans destaquem els aspectes relacionats amb el personal, tant les qüestions quantitatives, com les qualitatives, legals i econòmiques.

Finalment, hem d’indicar quina serà la forma jurídica de l’empresa. Després d’haver analitzat l’empresa, hem de triar la forma jurídica que millor s’ajusti a les seves necessitats.

¿Necesitas más información?

Descárgate el programa del curso oficial de agente inmobiliario de Cataluña

 

 

¿Le llamamos?

 

 

 

RECURSOS BONIFICAT PER A TOTA LA COMUNITAT AICAT

Introdueix el teu número aicat o de subscriptor i bonifica’t en aquest recurs

DESCARREGA’T EL PLA D’EMPRESA IMMOBILIARI 

Descarrega’t el pla d’empresa d’un projecte immobiliari per evaluar la rendibilitat del negoci.

Información del curso de agente inmobiliario:

admissions@aicat.barcelona

Horario de la Secretaria: De dilluns a divendres de 9’00 a 14’00 i de 15’00 a 19’00

930.275.603

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?