Guia del Pla de Màrqueting

A la Guia del Pla de Màrqueting s’indiquen els passos necessaris per a elaborar un pla de màrqueting amb la finalitat d’assolir més fàcilment els objectius d’un projecte o negoci. Amb la redacció del pla de màrqueting, les empreses estudien l’entorn en el qual es desenvoluparà el projecte i defineixen els objectius de manera clara i mesurable.

L’estudi de l’entorn requereix analitzar el públic, la competència i l’estat del mercat. D’aquesta manera és possible anticipar el pla d’actuació perquè el projecte tingui bon èxit.

Per a definir els objectius és necessari establir el motiu pel qual l’empresa existeix, la imatge que es vol projectar, el model de negoci, els objectius estratègics i el model de marca. Aquestes qüestions són fonamentals perquè el projecte avanci de manera adequada.

La Guia del Pla de Màrqueting consta de diferents seccions que corresponen als apartats que han d’aparèixer en el pla de màrqueting.

Seccions de la Guia del Pla de Màrqueting

En primer lloc, hem de fer una anàlisi de la situació actual de l’empresa. En aquesta anàlisi hem de parar esment als aspectes externs de l’empresa i als interns.

A continuació, hem de fer una anàlisi del públic objectiu. En aquesta anàlisi hem d’estudiar les característiques del públic al qual van dirigits els nostres productes o serveis: la seva edat, el seu gènere, el seu nivell d’estudis, el seu nivell econòmic, la seva situació laboral i la seva ubicació. Hem de tenir en compte els diferents tipus de clients.

Les següents seccions de la Guia del Pla de Màrqueting fan referència a l’estudi de mercat i a l’anàlisi de la competència. És important conèixer l’oferta i la demanda, així com tenir en compte les estratègies de les empreses competidores i les seves característiques.

A la Guia del Pla de Màrqueting s’explica també com fer una anàlisi DAFO. En aquesta anàlisi es tenen en compte les deficiències, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de l’empresa en el mercat.

En el pla de màrqueting s’ha d’indicar la missió i els objectius de l’empresa. També s’ha d’establir l’estratègia de màrqueting que durà a terme amb la finalitat d’aconseguir aquests objectius i les mètriques que es tindran en compte per a mesurar els resultats

Finalment, és necessari un pla d’acció per a organitzar les accions dins del pla de màrqueting i un pla de contingències per a corregir les accions que no estiguin funcionant com s’esperava.

¿Necesitas más información?

Descárgate el programa del curso oficial de agente inmobiliario de Cataluña

 

 

¿Le llamamos?

 

 

 

DESCARREGA’T LA GUIA

Descarrega’t de franc la nostra Guia del Pla de Màrqueting. Amb aquesta guia coneixeràs els passos necessaris per a elaborar un pla de màrqueting amb la finalitat d’assolir més fàcilment els objectius d’un projecte o negoci.

DESCARREGA’T EL PLA DE MÀRQUETING IMMOBILIARI 

Descarrega’t el pla de màrqueting d’un projecte immobiliari on s’analitza el mercat.  

Información del curso de agente inmobiliario:

admissions@aicat.barcelona

Horario de la Secretaria: De dilluns a divendres de 9’00 a 14’00 i de 15’00 a 19’00

930.275.603

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?