Guia per a Valorar un Immoble

La guia de Peritatge, Taxació i Valoració d’un Habitatge presenta les pautes per a l’elaboració d’informes de taxació. Per a realitzar aquests informes és necessària una base de dades provinent d’una font fiable.

S’ha de tenir en compte la finalitat de la taxació, perquè això determina el mètode de valoració que serà necessari. En aquesta guia s’exposa el mètode de comparació. La valoració duta a terme mitjançant el mètode de comparació té una validesa de sis mesos, una vegada transcorreguts aquests sis mesos la valoració prescriu i s’ha de fer una nova taxació en cas que sigui necessari.

La taxació pot ser necessària per diferents motius. Quan es vol demanar una hipoteca o ampliar-la, es necessita una taxació. També es precisa una taxació quan el propietari d’un habitatge vol fer servir l’immoble com a aval i també en casos d’embargament. Així mateix, es duen a terme taxacions per a acreditar el valor d’un immoble en processos de compravenda.

La guia de Peritatge, Taxació i Valoració d’un Habitatge consta de diferents seccions que corresponen als apartats que han d’aparèixer en l’informe de valoració.

Seccions de la Guia per a Valorar un Immoble

En la primera secció de la guia es fa referència a la finalitat de la taxació, una informació que ha d’aparèixer en el document. També han d’estar les dades del sol·licitant de la taxació.

La següent secció inclou les dades relatives a la localització i també una fitxa cadastral en la qual s’indiquen les superfícies de la unitat registral.

En la tercera secció s’exposen les comprovacions realitzades i els documents emprats per a determinar les característiques de l’immoble. Aquestes dades han de ser contrastades i s’ha d’afegir informació addicional en cas que sigui necessari.

En la quarta secció es fa referència a la localitat i l’entorn de l’immoble. Aquest tipus de qüestions són rellevants per a determinar el preu de l’habitatge i s’inclouen detalls com les infraestructures que es troben en l’entorn.

Les seccions cinquena i sisena es refereixen a la descripció i la superfície del terreny i a la descripció i la superfície de l’edificació respectivament. Això inclou descripcions de les diferents zones connectades a l’immoble i les seves característiques constructives, així com altres especificacions de l’habitatge.

La secció setena fa referència a la descripció urbanística i la secció vuitena parla del règim de protecció, la tinença i l’ocupació.

La secció novena conté una anàlisi de mercat mitjançant el mètode de comparació. En aquesta anàlisi s’estudia l’estat de l’oferta i la demanda, així com altres aspectes del mercat rellevants a l’hora de fer la taxació.

Les seccions desena i onzena se centren en les dades i el càlcul de valors tècnics. I l’última secció especifica el preu final de l’immoble.

 

¿Necesitas más información?

Descárgate el programa del curso oficial de agente inmobiliario de Cataluña

 

 

¿Le llamamos?

 

 

 

 

DESCARREGA’T LA GUIA

Descarrega’t de franc la nostra Guia per a Valorar un Immoble. Amb aquesta guia tindràs les pautes per a l’elaboració d’informes de taxació mitjançant el mètode de comparació. La guia consta de diferents seccions que corresponen als apartats que han d’aparèixer en l’informe.

 

DESCARREGA’T L’INFORME TAXACIÓ IMMOBILIARI 

Descarrega’t un informe de taxació immobiliari eleaborat per un pèrit judicial immobiliari registrat al Col·lectiu Aicat Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información del curso de agente inmobiliario:

admissions@aicat.barcelona

Horario de la Secretaria: De dilluns a divendres de 9’00 a 14’00 i de 15’00 a 19’00

930.275.603

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?