Guia per a confeccionar un Pla de Finançament Immobiliari

En la Guia de Pla de Finançament s’explica com fer el pla de finançament, un document fonamental per a iniciar un projecte empresarial. El pla de finançament és essencial per a determinar si l’empresa serà econòmicament viable.

Per a crear aquest document hem de tenir en compte els costos fixos del negoci, és a dir, els costos que no depenen del volum de vendes, com el lloguer d’un local. També hem de tenir en compte els costos variables, que sí que depenen del volum de vendes, com la matèria primera necessària per a fabricar un cert producte.

Així mateix, hem de calcular els ingressos necessaris perquè el negoci generi beneficis. D’aquesta manera coneixem la situació econòmica de l’empresa i podem crear un pla de finançament realista.

La Guia de Pla de Finançament detalla pas a pas com dur a terme un pla de finançament i assenyala diferents maneres de finançar un projecte empresarial.

Estructura del Pla de Finançament

El primer que hem de fer és determinar quines inversions seran necessàries per a iniciar el projecte. D’aquesta manera comencem a identificar la necessitat de finançament. 

A continuació, desenvolupem un pressupost de tresoreria. Aquest pressupost hauria de contenir dades en relació amb els ingressos i despeses de l’empresa, com ara els sous dels treballadors o els costos de les matèries primeres.

El pla de finançament inclou també un balanç de situació de l’empresa, en la Guia de Pla de Finançament mostrem un exemple. S’han d’incloure els actius de l’empresa i els passius. 

Després hem de calcular les ràtios financeres. És convenient crear una taula en la qual s’indiquin la solvència de l’empresa a curt termini i la solvència a llarg termini. 

Finalment, calculem el capital de treball. Hem d’indicar els ingressos i despeses d’explotació, els ingressos i despeses financeres i el resultat de l’exercici.

Maneres de finançar un projecte empresarial

En la Guia de Pla de Finançament s’indiquen també diferents formes en les quals es pot finançar un projecte.

D’una banda, podem demanar préstecs, tant a entitats bancàries com a familiars i amics. D’altra banda, existeixen subvencions i ajuts de l’administració pública per als negocis que compleixin uns certs requisits.

Hi ha també inversors privats, persones amb coneixements empresarials i capital per a invertir. Si el nostre projecte els resulta atractiu, invertiran en l’empresa.

En la Guia de Pla de Finançament s’expliquen altres maneres d’aconseguir finançament, com els fons de capital de risc, el factoring, el bootstrapping, el bartering o el crowdfunding, entre altres.

¿Necesitas más información?

Descárgate el programa del curso oficial de agente inmobiliario de Cataluña

 

 

¿Le llamamos?

 

 

 

DESCARREGA’T LA GUIA

Descarrega’t de franc la nostra Guia de Pla de Finançament. En aquesta guia s’explica com fer el pla de finançament, un document fonamental per a iniciar un projecte empresarial i determinar si l’empresa serà econòmicament viable.

DESCARREGA’T EL PLA DE FINANÇAMENT IMMOBILIARI

Descarrega’t el pla econòmic i de finançament per a determinar la inversió inicial.

Información del curso de agente inmobiliario:

admissions@aicat.barcelona

Horario de la Secretaria: De dilluns a divendres de 9’00 a 14’00 i de 15’00 a 19’00

930.275.603

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?