Master Broker Financiero

 

MÀSTER BROKER FINANCER

MÀSTER EN BROKER FINANCER IMMOBILIARI I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Presentació

El màster en broker financer immobiliari aprofundeix i amplia els coneixements teòrics i pràctics per a exercir com a professional broker financer immobiliari.
En aquest màster s’estudien tots els mètodes de valoracions d’inversions immobiliàries així com la normativa actual d’aplicació i s’aprèn a avaluar de manera psicològica el risc d’una inversió.

Destinataris

El màster en broker financer immobiliari va dirigit especialment a aquells professionals del sector immobiliari que vulguin profunditzar en el sector financer

Sortides professionals

Assessorament financer en inversions immobiliàries en el Departament d’inversions d’una empresa o com a assessor financer en inversions immobiliàries per compte propi.

Requisits d’accés

Acreditar estudis relacionats en el sector immobiliari o bé un mínim de 2 anys d’experiència en el sector.

Modalitat

Semi presencial

Streaming (Nou)

Online (tutoritzat)

Programa

El màster en direcció d’agències immobiliàries consta de  dos blocs. Bloc I. Legislació aplicacable i valoracions immobiliàries, Bloc II. Inverions immobiliàries.

Bloc  I. Legislació aplicable i valoracions immobiliàries

Introducció al dret immobiliari

El dret immobiliari registral

El contracte de compravenda

  El contracte d’arrendament

  Dret de propietat

  Els drets reals

  Dret urbanístic

  Dret hipotecari

  Introducció al dret tributari

  Impost de la renda a les persones

  Impost sobre el valor afegit

  Els impostos locals

  Dret al consum

  Introducció a la valoració immobiliària

  Mètode de comparació

  Mètode residual, mètode cost de reposició

  Què són els Peritatges i Taxacions Immobiliàries ?

  Normativa Aplicable als Peritatges i Taxacions Immobiliàries

  Cercle del Valor de Reemplaçament Brut i Net pel Mètode de Cost

  Circulo del Valor de Mercat pel Mètode de Comparació

  Valoració d’Immobles segons el mètode d’actualització

  Càlcul del Valor Hipotecari i de Mercat d’un Bé pel Mètode Residual

  Reglament de Valoracions de la Llei de Sòl

  Valoració de Béns immobles i Drets

  Elaboració d’Informes i Certificats de Taxació

  Qüestions Especials en la Valoració de Béns immobles i Drets

 

Bloc  II. Inversions immobiliàries

El mercat borsari

El mercat financer

Suport del trade financer

L’inversor i models de traders

Mercat de matèries primeres i albires

Estimació de les variacions dels tipus de canvi

Operativa borsari en divises i matèries primeres

Mitjà d’anàlisis i operativa de l’agent

Derivats financers. Els futurs

Scalping

Gestió del capital

Les opcions

Els contractes per diferències i les permutes financeres

Rendiment de l’actiu borsari

Riscos d’una cartera i com minimitzar-los

El model de Markowitz

El model de valoració d’actius financers o *CAPM

El model de mercat i el risc a la baixa

Inici de les classes presencials

Les classes presencials i en streaming es realitzen de forma setmanal i segons el calendari en vigor.

Titulació

Títol de Màster en broker financer immobiliari i inversions immobiliàries homologat pel Col·lectiu Aicat Barcelona i expedit per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School.

Titulació homologada per:

agents de la propietat immobiliaria

Titulació impartida per:

aicat

 

MATRÍCULA ONLINE

La matrícula es realitza a través del sistema telemàtic o bé, presencialment a la Secretaria del centre. Per formalitzar la matrícula cal enviar per correu electrònic o lliurar presencialment a la secretaria del centre, una còpia del DNI o NIE y el contracte de formació degudament emplenat i signat.

Cal reservar plaça prèviament abans de formalitzar la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del Màster en Broker financer i inversions immobiliàries

 

 

 

Informació i admissions del Màster en broker financer i inversions immobiliàries:

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaria: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.

930 275 603

 

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?