Master Gestor de Fincas e Inversiones Inmobiliarias

 

 

MÀSTER GESTOR DE FINQUES I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Presentació

El màster en gestor de finques i inversions immobiliàries àmplia els teus coneixements en el sector immobiliari.

En aquest màster s’estudien la llei de dret de propietat, inversions immobiliàries i dret hipotecari. 

Destinataris

El màster en gestor de finques i inversions immobiliàries va dirigit espacialement a els professionals del sector immobiliari que vulguin aprendre a gestionar finques i analitzar inversions immobiliàries.

Sortides professionals

Consultor en en gestió de finques i comunitats de propietaris i plans d’inversió immobiliària.

Requisits d’accés

Acreditar estudis relacionats en el sector immobiliari o bé un mínim de 2 anys d’experiència en el sector.

Modalitat

Semi presencial

Streaming (Nou)

Online (tutoritzat)

Programa

El màster en gestor de finques i inversions immobiliàries compta amb tres blocs, Bloc I. Llei de la propietat horitzontal, Bloc II. Inversions immobiliàries, Bloc III. Dret hipotecari:

Bloc I: Llei de propietat horitzontal

Propietat horitzontal I. Constitució i extinció

Propietat horitzontal II. Figures jurídiques

Aspectes bàsics en la l’administració de finques.

El títol constitutiu i la quota de participació

Estatuts i normes de règim interior

Òrgans de govern en les comunitats de propietaris

Elements comuns i privatius

Drets i obligacions en la propietat horitzontal

Règim jurídic en les obres d’elements comuns i privats en les comunitats de propietaris

Les assegurances en les comunitats de propietaris

Els procediments judicials en la Llei de propietat horitzontal

La comptabilitat en les comunitats de propietaris

Personal al servei de les comunitats de propietaris

 

Bloc II: Inversions immobiliàries

El mercat borsari

El mercat financer

Suport del trade financer

L’inversor i models de traders

Mercat de matèries primeres i albires

Estimació de les variacions dels tipus de canvi

Operativa borsari en divises i matèries primeres

Mitjà d’anàlisis i operativa de l’agent

Derivats financers. Els futurs

Scalping

Gestió del capital

Les opcions

Els contractes per diferències i les permutes financeres

Rendiment de l’actiu borsari

Riscos d’una cartera i com minimitzar-los

El model de Markowitz

El model de valoració d’actius financers o *CAPM

El model de mercat i el risc a la baixa

Bloc III: Dret hipotecari

Introducció a la Llei hipotecària

Drets reals i de garantia

La hipoteca

Protecció als deutors hipotecaris

Novació i subrogació

Peritatge i taxació, clàusules abusives

Programari Prohipotecas  ‘Col·lectiu Aicat Barcelona’

Inici de les classes presencials

Les classes presencials i en streaming es realitzen de forma setmanal i segons el calendari en vigor.

Titulació

Títol de Màster en gestor de finques i inversions immobiliàries homologat pel Col·lectiu Aicat Barcelona i expedit per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School.

Titulació homologada per:

agents de la propietat immobiliaria

Titulació impartida per:

aicat

MATRÍCULA ONLINE

La matrícula es realitza a través del sistema telemàtic o bé, presencialment a la Secretaria del centre. Per formalitzar la matrícula cal enviar per correu electrònic o lliurar presencialment a la secretaria del centre, una còpia del DNI o NIE y el contracte de formació degudament emplenat i signat.

Cal reservar plaça prèviament abans de formalitzar la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del Màster en gestor de finques i inversions immobiliàries

 

 

 

Informació i admissions del Màster en gestor de finques i inversions immobiliàries:

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaría: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.

930 275 603

 

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?