EXPERT EN GESTIÓ COMPTABLE IMMOBILIÀRIA

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN GESTIÓ COMPTABLE IMMOBILIÀRIA

Presentació

El curs d’especialització expert en gestió per a immobiliàries  et permetrà començar des de zero en l’àmbit de la comptabilitat per poder especialitzar-te en el sector. El curs aporta valor a l’anàlisi comptable i millora la presa de decisions, sent capaç de resoldre els casos de major complexitat que es puguin presentar.

El curs d’especialització expert en comptabilitat està expedit per l’Escola de Negocis ISET Business School de Barcelona i homologat pel Col·lectiu Aicat Barcelona.

Destinataris

El curs d’expert en gestió comptable per a immobiliàries  va dirigit especialment a persones que ja estiguin introduïdes en el món de la comptabilitat i que desitgin aprofundir en el domini de la tècnica comptable;

professionals d’altres àrees que vulguin adquirir coneixements complementaris a la seva formació inicial o al seu lloc actual o persones que vulguin iniciar-se en aquest àmbit per motius professionals o personals.

Modalitats

Online

Programa

El curs consta d’un total de 60 hores, repartides en 15 mòduls

Introducció a la comptabilitat

Desenvolupament del cicle comptable

Normalització Comptable a Espanya, El Pla General de Comptabilitat

Despeses i ingressos

Immobilitzat

Existències

Operacions Específiques d’Empreses Constructores i Immobiliàries

Operacions Financeres

Passius Financers

Patrimoni net

Comptabilització de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Unió Temporal d’Empreses

Els comptes anuals

Impost sobre beneficis

Llengua vehicular 

La llengua vehicular de les classes presencials és el castellà

Els apunts i els continguts del curs estan en castellà

Avaluació

L’avaluació del curs varia en funció de la modalitat. En la modalitat presencial la avaluació és contínua, és a dir, es realitzen treballs, entregues i exercicis a classe i els professors avaluen la progressió de cada alumne mitjançant un seguiment individual per a cada mòdul.

L’alumne a de realitzar un examen final i obtenir una puntuació igual o superior al 60% o bé realitzar un projecte de final de curs.

Titulació

Títol d’expert en gestió comptable immobiliària homologat pel Col·lectiu Aicat Barcelona i expedit per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School.

Aquest títol reconeix la convalidació amb programes superiors impartits per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School de Barcelona.

Titulació homologada per:

agents de la propietat immobiliaria

Titulació impartida per:

aicat

RESERVA PLAÇA

Rerseva la teva plaça per a la propera convocatòria del curs d’expert en gestió comptable per a immobiliàries.

Cal inscriure’s prèviament abans d’accedir a la plataforma virtual.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del curs d’expert en gestió comptable immobiliària

C@@

Consulta també els cursos d’especialització en:

Expert en valoracions immobiliàries

Expert en lloguers

Expert en valoracions de finques rústiques

 

Informació del curs expert en gestió comptable immobiliària

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaria: De dilluns a divendres de 9’00 a 14’00 i de 15’00 a 19’00

930.275.603

 

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?