Curso experto en fincas rusticas

 

 

CURS D’EXPERT EN VALORACIÓ DE FINQUES RÚSTIQUES 

Presentació

En aquest estudi de valors bàsics i índexs correctors s’exposen el valor dels cultius i aprofitament de les construccions agràries.

També s’especifica el procés a seguir fins arribar a l’esmentada exposició o la font documental consultada. Aquests valors basics  són els que s’han d’utilitzar en la comprovació dels valors dels bens immobles de naturalesa rústica en els imposts de transmissions patrimonial i actes jurídics documentals y en els de successions i donacions.

El que  és vol és afavorir la coordinació de les valoracions i el contingut formal dels dictàmens pericials , en nom de l’equitat  i dels requisits de motivació fixats pels tribunals

El curs  en expert en valoració de finques rústiques és la especialització del curs d’agent immobiliari (AICAT). El curs està expedit per l’Escola de Negocis ISET Business School de Barcelona i homologar per el Col·lectiu AICAT Barcelona. El curs facilita els coneixements teòrics i pràctics per exercir com a expert en la valoració de  de finques rústiques.

Destinataris

El curs d’expert en valoració de finques rústiques va dirigit especialment a aquells professionals del sector immobiliari que volen especialitzar-se en el sector. Així mateix, també va dirigit a aquells professionals que vulguin ampliar coneixements i vulguin aprofundir en matèria immobiliària.

Titulació requerida

Haber cursat o està cursant algun dels cursos relacionats amb el sector immobiliari

Modalitat

Presencial

Streaming (Nou)

Online (tutoritzat)

Programa

El curs consta d’un total de 30 hores, repartides en 8 mòduls:

Mòdul 1. Introducció

Mòdul 2. Aspectes generals del Real Decret

Mòdul 3. Metodes de Valoració

  • Residual
  • Reposició
  • Comparació
  • Capitalització

Mòdul 4. Valor bàsics dels diversos cultius i aprofitament (Quadre i Obtenció)

Mòdul 5.Valors bàsics de les construccions agràries i dels terrenys al voltant de les masies i/o similars (Quadre i Obtenció)

Mòdul 6. Coeficients correctors dels valors basic i índexs correctors

Mòdul 7. Obtenció dels valors bàsics dels cultius i aprofitaments

Mòdul 8.Habitatge rural  i Turisme rural

Horaris de les classes presencials i en streaming

Els horaris de les classes presencials son en horari intensiu els dijous de 9’00 a 12’00 de forma presencial i transmesa en dicte per streaming.

Llengua vehicular 

La llengua vehicular de les classes presencials és el castellà

Els apunts i els continguts del curs estan en català

Avaluació

La avaluació del curs varia en funció de la modalitat. En la modalitat presencial la avaluació és contínua, és a dir, es realitzen treballs, entregues i exercicis a classe i els professors avaluen la progressió de cada alumne mitjançant un seguiment individual per a cada mòdul.

En la modalitat online, l’alumne a de validar cadascuna de les 8 validacions amb una puntuació igual o superior al 60%. Un cop validades les 8 validacions, l’alumne ha de sol·licitar dia i hora per a la realització presencial del examen final què consisteix en un examen pràctic d’aplicació de tots els continguts estudiats en les 8 validacions realitzades.

Titulació

La titulació expert en valoracions de finques rústiques homologada pel Col·lectiu Aicat Barcelona i expedida per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School.

Titulació homologada per:

agents de la propietat immobiliaria

Titulació impartida per:

aicat

MATRÍCULA ONLINE

La matrícula es realitza a través del sistema telemàtic o bé, presencialment a la Secretaria del centre. Per formalitzar la matrícula cal enviar per correu electrònic o lliurar presencialment a la secretaria del centre, una còpia del DNI o NIE y el contracte de formació degudament emplenat i signat.

Cal reservar plaça prèviament abans de formalitzar la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del curs d’expert en valoracions de finques rústiques

C@@

Consulta també els nostres cursos d’especialització en:

Expert en valoracions immobiliàries

Expert en lloguers

Expert en gestió fiscal per a immobiliàries

 

Informació curs expert en finques rústiques:

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaria: De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 15 a 19h

930 275 603

 

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?