Master Perito Judicial Inmobiliario

 

 

MÀSTER EN PÈRIT JUDICIAL IMMOBILIARI I TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

PÈRIT JUDICIAL IMMOBILIARI 

Presentació

El Màster de pèrit judicial immobiliari té com a objectiu conèixer i aplicar les tècniques de taxació i valoració immobiliària per tal de confeccionar un informe complet de taxació i valoració de qualsevol immoble. Aquest Màster et prepara per actuar com a pèrit judicial immobiliari als jutjats i tribunals de la justícia.

La titulació li acredita per exercir en els Jutjats i Tribunals, d’acord amb els articles 340 i 341 de la LEC i la instrucció 5/2001 del 19 de desembre del Consell General del Poder  Judicial  i  l’acord  del  Ple  del  Consell General  del  Poder  Judicial  del  28  de desembre del 2010 sobte la remissió i la validesa de les llistes de pèrits judicials remeses als Jutjats i Tribunals pels col·lectius i col·legis professionals publicats en el BOE nº 279 del 18 de novembre del 2010.

Destinataris

El màster de pèrit judicial immobiliari va dirigit especialment a aquells professionals del sector immobiliari que volen especialitzar-se en el sector. Així mateix, també va dirigit a aquells professionals que vulguin ampliar coneixements i vulguin aprofundir en matèria immobiliària. Aprendràs a elaborar informes pericials i profunditzaràs en el sector urbanístic i la gestió immobiliària.

 

Sortides professionals

Pèrit judicial immobiliari especialitzat en taxacions immobiliàries per el·laborar informes de taxació pericials per a empreses i per defensar davant els Jutjats pertinents.

Requisits d’accés

Acreditar estudis relacionats en el sector immobiliari o bé un mínim de 2 anys d’experiència en el sector.

Modalitat

Semi presencial

Streaming parcial (Nou)

Online (tutoritzat)

Programa

Bloc I.  Aspectes jurídics i econòmics immobiliaris

“Les persones que acreditin estudis universitaris relacionats amb economia, dret, arquitectura o que hagin realitzat el curs superior d’agent immobiliari homologat per algun dels centres acreditats, tindran convalidat tot aquest bloc”

Mòdul 1. Gestió immobiliària

Mòdul 2. Dret immobiliari

– Introducció al dret immobiliari

– El dret immobiliari registral

– El contracte de compra venda Arrendament segons el codi civil  

– Els drets reals

– El dret de la propietat

– El registre de la propietat

– Introducció a la Llei de la propietat horitzontal

– Llei de la propietat horitzontal. Figures jurídiques anàlogues

Mòdul 3. Gestió fiscal immobiliària

– Introducció al dret tributari

– El impost sobre el valor afegit (IVA)

– El impost de la renda de les persones físiques (IRPF) Els impostos locals

Mòdul 4. Valoracions immobiliàries

 – Introducció a la valoracions immobiliàries El mètode de comparació

– El mètode analític

– El mètode residual i cost de reposició

 

Bloc II.  El pèrit judicial immobiliari

Peritatges i taxacions immobiliàries Normativa bàsica nacional

Les proves judicials i extrajudicials Els pèrits

El reconeixement pericial

Legislació referent al exercici de la professió en els Tribunals La responsabilitat

Elaboració del dictamen pericial Valoració de la prova pericial Peritatges

Elaboració d’informes i certificats de taxació

 

Bloc II.  Gestió comptablte per a immobiliàries

Introducció a la comptabilitat Desenvolupament del cicle comptable Normalització comptable a Espanya Despeses i ingressos

Immobilitzat Existències

Operacions específiques d’empreses constructores i immobiliàries Operacions financeres

Passius financers Patrimoni net

Comptabilització del impost sobre el valor afegit (IVA) Unió temporal d’empreses

Els comptes anuals Impost sobre beneficis

 

Bloc IV.  Peritatges immobiliaris

Els peritatges immobiliaris Valoració d’immobles i urbanisme

Càlcul del valor del reemplaçament brut i net pel mètode

del cost de reposició

Càlcul del valor de mercat pel mètode de valoració Valoració d’immobles pel mètode d’actualització de rendes

Càlcul del valor hipotecari i de mercat d’un bé pel mètode residual Elaboració d’informes i certificats de taxació

 

Inici de les classes presencials

Les classes presencials i en streaming es realitzen de forma setmanal i segons el calendari en vigor.

Titulació

Títol de Màster en pèrit judicial i taxacions immobiliàries homologat pel Col·lectiu Aicat Barcelona i expedida per l’Escola de Negocis Immobiliaris ISET Business School.

Titulació homologada per:

agents de la propietat immobiliaria

Titulació impartida per:

aicat

 

 

MATRÍCULA ONLINE

La matrícula es realitza a través del sistema telemàtic o bé, presencialment a la Secretaria del centre. Per formalitzar la matrícula cal enviar per correu electrònic o lliurar presencialment a la secretaria del centre, una còpia del DNI o NIE y el contracte de formació degudament emplenat i signat.

Cal reservar plaça prèviament abans de formalitzar la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del Màster en pèrit judicial i taxacions immobiliàries

 

 

 

Informació per el Màster en pèrit judicial i taxacions immobiliàries:

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaría: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.

930 275 603

 

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?